Scuba Travel Scandinavia AB - on antanut lakisääteisen matkatakuun Kammarkollegietille. Kaikki Ruotsin matkailuyritykset ovat lain mukaan velvollisia antamaan matkatakuun, jota hallinnoi Kammarkollegiet. Matkatakuu on matkustajan turva ja sen on turvattava heidän maksetut rahansa. Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Kammarkollegietiin puhelimitse 08-700 08 00. Varmista, että yrityksellä, jonka kanssa matkustat, on vaadittu takuu.

Tärkeää tietää matkavakuutuksesta

Matkatakuu on matkustajan taloudellinen suoja matkan peruuntuessa tai keskeytyessä. Tämän jälkeen matkustaja voi hakea korvausta matkatakuusta. Matkatakuulaki koskee:

Pakettimatka
Valmismatka on järjestely, joka koostuu kuljetuksesta ja majoituksesta tai mistä tahansa näistä palveluista yhdistettynä matkailupalveluun, joka muodostaa ei oleellisen osan järjestelyä ja joka ei liity suoraan kuljetuksiin tai majoitukseen, kuten esim. vuokra-auto, teatteriliput tai sisäänpääsy urheilutapahtumaan. Pakettimatkan tulee olla yli 24 tuntia pidempi tai sisältää majoituksen. Pakettimatka myydään kokonaishintaan tai eri toisiinsa linkitetyillä hinnoilla. Matkatakuun on oltava saatavilla kaikille valmismatkoille riippumatta siitä, myydäänkö ne yksityishenkilöille vai yrityksille.

Matkatakuulaki koskee myös seuraavia matkoja, jos ne ovat yksityishenkilön ostamia:

Pakettimainen matka
Matkatakuu kattaa paketin kaltaiset matkat eli matkat, jotka koostuvat erillisistä kuljetus- ja majoituspalveluista, jotka yhdessä ovat olennaisesti samankaltaisia ​​pakettimatkan kanssa. Yhdistelmän tulisi näyttää luonnolliselta yhtenäisyydeltä.

Tuolien myynti
Myös vain kuljetuksen ostaneet voivat saada matkatakuun korvausta, jos kuljetus tapahtuu pakettimatkan yhteydessä, esim. tilauslentokoneella tai bussilla. Matkatakuu ei kuitenkaan suojaa niitä, jotka ostavat vain tavallisen lipun.

Opetusmatkat
Matkatakuun korvausta voi saada jokainen, joka on ostanut matkan, joka koostuu kuljetuksesta ja koulutusmatkasta majoituksen muodossa isäntäperheessä. Tämä pätee, vaikka majoitus olisi ilmainen.

Korvaushakemuksen on oltava perillä Matkatakuukeskuksessa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua matkan peruuntumisesta, keskeytymisestä tai muusta syystä jäämättä jättämisestä.

Mustalla listalla olevat lentoyhtiöt
Euroopan komissio on yhteistyössä jäsenvaltioiden lentoturvallisuusviranomaisten kanssa laatinut luettelon lentoyhtiöistä, jotka eivät täytä keskeisiä turvallisuusvaatimuksia (EU-asetus 2111/2005). Lentoyhtiöitä on siten kokonaan tai osittain kielletty toimimasta Euroopan ilmatilassa tai ne voivat toimia vain tietyin rajoituksin. Täältä näet, mitkä lentoyhtiöt hakevat: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm
Vakiomuoto

Sinulle tarjotut yhdistetyt matkapalvelut ovat direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu pakettimatka. Siksi kaikki matkapaketteihin sovellettavat EU-oikeudet koskevat sinua. Lue lisää (PDF).

Lisää matkastani